รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 11/04/2021 12:13

ติดเชื้อสะสม
32,625

(เพิ่มขึ้น 967)

หายแล้ว
28,214

(เพิ่มขึ้น 53)

รักษาอยู่ใน รพ.
4,314

 

เสียชีวิต
97

 

https://covid19.ddc.moph.go.th/th