รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 01/03/2021 11:44

ติดเชื้อสะสม
26,031

(เพิ่มขึ้น 80)

หายแล้ว
25,324

(เพิ่มขึ้น 196)

รักษาอยู่ใน รพ.
624

 

เสียชีวิต
83

 

https://covid19.ddc.moph.go.th/th