รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 11/05/2021 20:22

ติดเชื้อสะสม
86,924

(เพิ่มขึ้น 1,919)

หายแล้ว
57,037

(เพิ่มขึ้น 1,829)

รักษาอยู่ใน รพ.
29,435

 

เสียชีวิต
452

 

https://covid19.ddc.moph.go.th/th